Vítejte na webu letohradské farnosti

Vize – co chceme

Letohradská farnost chce být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, pěstujících dobré vztahy k Bohu i k lidem, vytvářejíc tak zázemí pro všechny, kteří stojí o stejné hodnoty.

Pravidla našeho jednání vůči Bohu a lidem

 • být svobodný a zodpovědný
 • mít úctu k druhému
 • jednat pravdivě a otevřeně

Aktuality

Děti jsou zvané na Slavnost ukončení školního roku na farní zahradě ve středu 19.6.
Příloha (33 kB)Vloženo: 17.6.2024 v 9:46
ČKA zve ve čtvrtek 27. června v 19 h. na přednášku Tomáše Halíka s tématem Současné proměny křesťanství.
Příloha (407 kB)Vloženo: 13.5.2024 v 10:03
ČKA zve v pátek 10. května v 19 h. do evangelického kostela na přednášku ředitelky Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově Ireny Kalhousové: Válka v Gaze.
Příloha (618 kB)Vloženo: 20.4.2024 v 11:01
Lanškrounská farnost zve 8.5. na zájezd - Brno a Nesvačilka.
Příloha (12 kB)Vloženo: 19.4.2024 v 14:33
Na Večer u Kateřiny - setkání a koncert - jste zváni v úterý 7. května od 18 h. do prostor kostela sv. Kateřiny na Kunčicích.
Příloha (498 kB)Vloženo: 16.4.2024 v 11:05
V pátek 3.5. se od 18h. koná Vikariátní setkání mládeže v Letohradě.
Příloha (626 kB)Vloženo: 15.4.2024 v 14:51

O nás

V čase epidemie

Kontakty

Římskokatolická farnost Letohrad
Václavské náměstí 57
561 51 Letohrad
tel.: +420 775 998 464, e-mail: [email protected]

IČO: 444 68 962
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. v Letohradě č.ú.: 1323857329/0800


Mgr. Karel Dvořák farář 775 998 464
[email protected]
Mgr. Marie Mikysková pastorační asistentka 605 836 017
[email protected]
Mgr. Václav Vacek pomocný duchovní správce 731 402 236

Členové farní rady a okruh jejich zodpovědnosti

Karel Dvořák Člen z funkce
Jana Skalická
Petr Hoffmann st.
Jiří Jurenka
Luděk Majvald
Lenka Stejskalová
Jan Čanda
Josef Marek
Marek Hoffmann
Karel Halbrštát
Eduard Novotný Jmenovaný člen
Patrik Peťovský Jmenovaný člen
Miroslav Doleček Jmenovaný člen
Marie Mikysková Členka z funkce
Marie Malá Členka z funkce

Kostelníci

Jarmila Skalická Letohrad 731 598 776
Milan Jurenka Orlice 732 346 811
Marie Brandejsová Kunčice 603 153 577
Jiří Hrdina Lukavice 721 910 671
Božena Novotná Mistrovice 608 519 678
Jan Faltus Šedivec 774 055 435

Varhaníci

Karel Halbrštát Letohrad 606 101 706
Jana Kinscherová Orlice 777 859 213
Marek Hoffmann Lukavice 702 292 281
Karel Halbrštát Mistrovice 606 101 706
Marie Malá Šedivec 465 625 267

Rozcestník přátel

Centrum pod střechou Tel.: 731 402 336 www.uo.charita.cz, www.facebook.com/rodinne.letohrad
Česká křesťanská akademie Tel.: 604 858 821 www.krestanskaakademie.cz
Českobratrská církev evangelická Tel.: 608 882 553 www.letohrad.evangnet.cz
Familia Cantorum Tel.: 777 261 193
Královéhradecká diecéze Tel.: 495 063 611 www.bihk.cz
Misijní klubko Tel.: 603 450 134 www.missio.cz
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Tel.: 465 621 281 www.uo.charita.cz
Orel jednota Orlice Tel.: 603 153 577 www.facebook.com/OrelOrlice
Skautské středisko Letohrad Tel.: 777 295 120 www.skautletohrad.cz

Současný život

Letohradská farnost patří do vikariátu žamberského.
Farnost tvoří město Letohrad (s částmi: Letohrad, Orlice, Kunčice, Červená) a okolní obce Lukavice, Mistrovice a Šedivec.
Ve farnosti žije cca 8.000 obyvatel, z toho asi 10% navštěvuje místní bohoslužby.

Naší snahou je aktivní občanský život, vycházející z křesťanských ideálů, usilující o růst vlastní osobnosti, péči o rodinný život a dobré vztahy s druhými lidmi.

Farní rada

Aktivity farnosti

Ve farnosti se věnujeme lidem všech věkových kategorií:
 • Náboženství se učí na základních školách a ve skupinách mladší a starší mládeže
 • Pro děti a mládež pořádáme různé akce, výlety, drakiády
 • Novomanželům a snoubencům nabízíme od ledna do dubna besedy s názvem „Soužití s nejbližšími je největším uměním“
 • Pořádáme dětské mše a víkend pro rodiny s dětmi
 • Ve farnosti se pravidelně scházejí dvě skupiny seniorů
 • Vedle pravidelných bohoslužeb a církevních slavností pořádáme i oblíbené akce s přesahem do společenského života obce a města (Svatováclavská slavnost, Kunčická pouť, Brány památek dokořán nebo Noc kostelů atd.)
 • Navštěvujeme nemocné a staré lidi
 • Od r. 1991 vydáváme vlastní farní časopis „Okénko do farnosti
 • Ve spolupráci s Oblastní charitou dlouhodobě podporujeme vzdělání chudých indických dětí v rámci projektu Adopce na dálku
 • Aktivně spolupracujeme s letohadským sborem Cíkve českobratrské evangelické, několikrát do roka máme ekumenické bohoslužby
 • V roce 2008 zahájila činnost místní pobočka České křesťanské akademie, pořádáme řadu výchovně-vzdělávacích přednášek, besed, koncertů

Fotografie ze života farnosti

Historie a stavby

Historie fary Letohrad

Název „Letohrad“ nese naše město teprve od roku 1950, kdy byly k městečku Kyšperk připojeny obce Orlice, Kunčice a Červená (do r.1950 nazývaná Rotnek). Původní Kyšperk jako poměrně malé a mladé město svoji faru v 17. století ještě neměl a byl přifařen k Lukavici (ještě dříve k Orlici). Se vzrůstajícím sebevědomím města byla neexistence fary nahlížena jako zásadní nedostatek, a tak bylo se svolením nadřízených přikročeno k přenesení fary z Lukavice do Kyšperka, což se stalo o Božím Těle dne 15.6.1726. Potvrzovací Instrument o zřízení fary je datován 8.5.1727. V té době příslušely k faře Kyšperk obce Kyšperk, Orlice, Kunčice, Lukavice, Šedivec, Mistrovice a část Jankovic. (Rotnek a druhá část Jankovic příslušely k faře Písečná, později Hnátnice; od roku 1943 přísluší obě obce také k faře Kyšperk.) V roce 1680 byla hrabětem Hynkem Vitanovským postavena v sousedství zámku nová zámecká kaple, která byla již v roce 1725 povýšena biskupem na farní kostel. Rovněž farní dům (čp. 57 Václava Ullricha) byl zřízen výměnou s domem hraběte Jáchyma Harracha (čp.79) dne 29.8.1725. V době zřízení fary se v Kyšperku nacházely filiální kostely na Orlici (1711) a na Kunčicích (1685). Před zřízením fary v Kyšperku byl rozsah lukavické farnosti daleko větší.

Historická farní kronika

Stáhnout kroniku (178,4 MB; zip)

Do kroniky je také možné nahlédnout zde.

Chronologie duchovních správců farnosti Lukavice a Kyšperk

od roku:

1641 Jan Bedřich Budějovský
1650 Friedrich Wilhelm Glosius farář žamberský František Kaminko z řádu Tovaryšstva Ježíšova
1652 Jiří František Koberský
1654 Jan Václav František Javorský odešel do Chocně
1656 Jan Robert Radošovský ze Samkovic
1661 Valentin Kořínský řeholník, ze Žamberka
1661 Kristofor Vavřinec Veleba z Blížkovic z Moravy
1662 Sauerman ze Žamberka
1662 Jan Daniel Beran doktor bohosloví z Domažlic
1666 Řehoř František Molitorius kandidát teologie
1667 Václav Xaver Toman
1668 farář V. Makarius
1679 Tomáš Adalbert Heřmánek
1679 Matěj Josef Antonín Fischer dokotr bohoslovíc
1684 David Antonín Benedikt Štěpánský z Ehrenbergu, obdržel děkanský titul a odešel za kanovníka do Hradce Králové
1690 Adam František Trutnovský (v orlickém kostele pořídil kazatelnu, varhany, lavice a almaru v sakristii)
1725 Josef Wiesner z řádu minoritského
1725 Josef Rzejkal (Stejskal ?)
1726 Jan Ignác Mlejnek (za něho přenesena fara do Kyšperka), zemřel roku 1728 a je pohřben v Kyšperku
1728 Matěj Zachariáš Hoffmann z Broumova. Zemřel roku 1754 a pohřben v Kyšperku
1750 Antonín Jan Vyhnálek rodák ze Sobkovic. Zemřel 1772 a pohřben v Kyšperku
1772 Josef Arnošt Hanus (*1716 v Kyšperku čp.46). Obdržel děkanský úřad a zemřel roku 1776
1776 Jan Dlask kaplan
1776 František Hanus synovec J.A.Hanusa, raněn mrtvicí při kázání na Orlici roku 1812 a brzo potom zemřel
1812 František de Paula Voříšek (*1784), rozený z Vamberka
1813 Josef Ježek z Dobrušky (1776-1854 v Praze), švagr F.L.Heka přišel z Českých Petrovic, učený a vážený, obdržel děkanský titul
1843 František de Paula Voříšek opět, přišel z Nekoře
1845 Jan Schauer dříve kaplan, rozený 1809 ve Vysokém Mýtě, odešel na vlastní žádost, pro neshody s městským listovním, do Prahy
1845 Antonín Buchtel (*1804 v Pastvinách, +1882 v Kyšperku), vikář, konsistorní rada, děkan, člen mnoha výtečných spolků církevních i jiných.
1882 Václav Tejkl (*1836 v Bystrci, +1906 v Kyšperku), dříve kaplan v Nekoři, Kyšperku, farář v Těchoníně, velmi oblíben u lidu
1906 Adolf Hubálek (*1871 v Lukavici čp.96, +1959 v Letohradě), již od 1900 jako kaplan, biskupský vikář
1940 Karel Šrajbr (*1912 v Krchlebách u Čáslavi,+1981), od roku 1949 vězněn 7 roků bez příčiny
1949 Jan Mokrý (*1923), od roku 1953 na 3 roky na vojnu, přešel do Jablonného nad Orlicí
1953 Antonín Kubát (*1916), kaplan, přeložen do Králík
1959 Jan Filip (*1911), profesor teologie, přešel do Kratonoh
1963 Zdeněk Vrátný kaplan, 1967 odešel do civilu
1965 František Karel (1923-1971), politický vězeň, oblíben u lidu. Výrazně se zapsal do života farnosti, když v r. 1968 zavedl při bohoslužbách na Orlici zpívání nových rytmických písní s klavírem a s kytarami (varhany byly ve špatném stavu). Atmosféra při bohoslužbách se proměnila a přilákala hodně mladých. Přes veliký tlak minulého režimu byl kostel na Orlici nejvíce navštěvovaným kostelem v okrese. Na bohoslužby sem přijížděly autobusy lidí z celé republiky.
1971 Petr Ducháček (*1916-1998), přišel z Písečné, politický vězeň
1972 Josef Tajchl (*1935-2014), srdečný oblíbený kněz, v r. 1977 mu byl odňat „státní souhlas k duchovenské činnosti“ kvůli práci s mládeží
1977 Petr Ducháček (*1916-1998), opět správcem farnosti, po infarktu odešel do důchodu, zemřel v Letohradě
1990 Václav Vacek (*1946)

Kostely a církevní stavby ve farnosti

Kostel sv. Václava v Letohradě   Wikipedia
Foto interiéru kostela sv. Václava v Letohradě

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Letohrad-Orlice   Wikipedia
Foto kostela na Orlici

Kostel sv. Kateřiny Letohrad-Kunčice   Wikipedia
Foto kostela na Kunčicích

Kostel Nejsvětější Trojice v Letohradě-Červené   Wikipedia
Foto kostela v Červené

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Lukavici   Wikipedia
Foto kostela v Lukavici

Kostel sv. Jana a Pavla v Mistrovicích   Wikipedia
Foto kostela v Mistrovicích

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Šedivci   Wikipedia
Foto kostela v Šedivci

Kaple sv. Jana Nepomuckého Letohrad   Wikipedia
Foto kaple sv. Jana Nepomuckého
Autor: Ladislav Hauf

Akce


června 2024
PoÚtStČtSoNe
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
TypNázev akceZačátek akce

 Slavnosti, poutě, posvícení...     Přednášky     Koncerty, zpívání     Výstavy, vernisáže     Divadlo     Jiné...


Další akce v Letohradě najdete zde

Čtěte

Farní časopis Okénko

Farní časopis vychází od r. 1991. Převzaté texty doplňují aktuální informace z farnosti a vlastní redakční příspěvky.

Průvodce k životním událostem

Texty Václava Vacka objasňují význam a smysl křtu, svátosti smíření, eucharistie, svatby či pohřbu. Pochopení jejich podstaty nám pomáhá dobře je prožít a dát jim v našem životě své místo.

Průvodce liturgickými slavnostmi roku

Texty Václava Vacka nás vedou k porozumění liturgickým slavnostem, k přípravě na ně a jejich dobrému prožití.

Děkujeme

Znak města Letohrad