Synoda o synodalitě

Snažíme se získat obrázek o tom co nás nejvíc pálí. Jdeme cestou naslouchání – nejde o perfektně vyargumentovanou debatu s cílem přesvědčit ostatní o naší pravdě. Budeme se učit dialogu. Nehledáme řešení všech problémů, chceme vyslechnout názor druhého.

Co je synoda?

Synoda

 • instituciální nástroj kolektivního rozhodování
 • setkávání biskupů za účelem jednání o konkrétním problému
 • má pomoci papežovi v rozlišování pro další kroky církve
 • z její práce vznikají určitá rozhodnutí nebo církevní dokumenty

Synodalita

 • nejde o institucionální nástroj církve
 • spolupráce na soužití – jak spolu vycházet v našich životech

Koordinátor

 • komunikuje s diecézním týmem a místním farářem a organizuje průběh synody ve farnosti

Moderátor

 • připravuje a vede dialog nad tématem ve skupince
 • zve členy skupinky na setkání
 • řídí práci skupinky

Skupinka

 • základní pracovní jednotka