Vítejte na webu letohradské farnosti

Vize – co chceme

Letohradská farnost chce být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, pěstujících dobré vztahy k Bohu i k lidem, vytvářejíc tak zázemí pro všechny, kteří stojí o stejné hodnoty.

Pravidla našeho jednání vůči Bohu a lidem

 • být svobodný a zodpovědný
 • mít úctu k druhému
 • jednat pravdivě a otevřeně

Aktuality

Koncert Vánočního sboru z Kameničné, 29. prosince v 17 h., evangelický kostel Letohrad
Vloženo: 9. 12. 2019 v 9:23
Corale, 27. prosince 2019 v 16.30 h., koncert sboru v kostele sv. Václava
Příloha (25 kB)Vloženo: 9. 12. 2019 v 9:22
Děti zpívají u jeslí, 26. prosince 2019 v 15 h, kostel sv. Václava Letohrad
Příloha (398 kB)Vloženo: 9. 12. 2019 v 9:21
Vánoční koncert, 15. prosince 2019 v 17, evangelický kostel Letohrad
Příloha (622 kB)Vloženo: 9. 12. 2019 v 9:17
Splněná vánoční přání, ČCE Letohrad spolu s Oblastní charitou a Cestou pro rodinu připravily seznam dárků pro sociálně potřebné děti. Chcete někomu udělat radost? Máte příležitost do 15.prosince - podrobnosti na: http://letohrad.evangnet.cz/
Příloha (114 kB)Vloženo: 6. 12. 2019 v 15:45
Výsledky voleb do pastorační (farní) rady naleznete v příloze
Příloha (25 kB)Vloženo: 6. 12. 2019 v 15:39
Adventní duchovní obnova pod vedením Jana Linharta, faráře ve Skutči proběhne v sobotu 7.12. v kostele a na faře v Letohradě. Viz příloha.
Příloha (732 kB)Vloženo: 25. 11. 2019 v 9:30

O nás

Kontakty

Římskokatolická farnost Letohrad
Václavské náměstí 57
561 51 Letohrad
tel.: +420 737 747 204, e-mail: josefrousar@seznam.cz

IČO: 444 68 962
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. v Letohradě č.ú.: 1323857329/0800


Mgr. Josef Roušarokrskový vikář, předseda farní rady737 747 204
Mgr. Václav Vacekpomocný duchovní správce731 402 236

Členové farní rady a okruh jejich zodpovědnosti

Pavel Vychytilbohoslužby a duchovní akce
Olga Doskočilovásenioři
Jana Andrášovárodiny s dětmi
Jana Skalickáškolní mládež, spolupráce s evangelíky
Jan Nerudastarší mládež
Vladislav Náhlíkhospodaření farnosti
Jana Kalouskováhospodaření farnosti
Jiří Skalickýmajetek farnosti
Josef Mikyskahospodaření s objekty farnosti
Milan Šulcfarnost a veřejnost
Petr Hoffmanncharitativní činnost
Iva Markovákomunikace
Miroslav Honzátkospráva webu
Vladimír Lux
Jan Macháčekzástupce Lukavice
Božena Novotnázástupce Mistrovic
Vladimír Pichnerzástupce Šedivce

Kostelníci

Jarmila SkalickáLetohrad465 620 262
Milan JurenkaOrlice606 609 643
Marie BrandejsováKunčice603 153 577
František NovotnýLukavice731 056 407
Ludmila HalbrštátováMistrovice721 123 075
Jan FaltusŠedivec774 055 435

Varhaníci

Josef PecháčekLetohrad731 598 788
Jana KinscherováOrlice777 859 213
Emílie MaláLukavice465 620 741
Karel HalbrštátMistrovice606 101 706
Marie MaláŠedivec465 625 267

Rozcestník přátel

Centrum pod střechouTel.: 731 402 336www.uo.charita.cz, www.facebook.com/rodinne.letohrad
Česká křesťanská akademieTel.: 604 858 821www.krestanskaakademie.cz
Českobratrská církev evangelickáTel.: 608 882 553www.letohrad.evangnet.cz
Familia CantorumTel.: 777 261 193www.familiacantorum.cz
Královéhradecká diecézeTel.: 495 063 611www.bihk.cz
Misijní klubkoTel.: 603 450 134www.missio.cz
Oblastní charita Ústí nad OrlicíTel.: 465 621 281www.uo.charita.cz
Orel jednota OrliceTel.: 603 153 577www.facebook.com/OrelOrlice
Skautské středisko LetohradTel.: 777 295 120www.skautletohrad.cz

Současný život

Letohradská farnost patří do vikariátu žamberského.
Farnost tvoří město Letohrad (s částmi: Letohrad, Orlice, Kunčice, Červená) a okolní obce Lukavice, Mistrovice a Šedivec.
Ve farnosti žije cca 8.000 obyvatel, z toho asi 10% navštěvuje místní bohoslužby.

Naší snahou je aktivní občanský život, vycházející z křesťanských ideálů, usilující o růst vlastní osobnosti, péči o rodinný život a dobré vztahy s druhými lidmi.

Farní rada

Aktivity farnosti

Ve farnosti se věnujeme lidem všech věkových kategorií:
 • Náboženství se učí na základních školách a ve skupinách mladší a starší mládeže
 • Pro děti a mládež pořádáme různé akce, výlety, drakiády
 • Novomanželům a snoubencům nabízíme od ledna do dubna besedy s názvem „Soužití s nejbližšími je největším uměním“
 • Pořádáme dětské mše a víkend pro rodiny s dětmi
 • Ve farnosti se pravidelně scházejí dvě skupiny seniorů
 • Vedle pravidelných bohoslužeb a církevních slavností pořádáme i oblíbené akce s přesahem do společenského života obce a města (Svatováclavská slavnost, Kunčická pouť, Brány památek dokořán nebo Noc kostelů atd.)
 • Navštěvujeme nemocné a staré lidi
 • Od r. 1991 vydáváme vlastní farní časopis „Okénko do farnosti
 • Ve spolupráci s Oblastní charitou dlouhodobě podporujeme vzdělání chudých indických dětí v rámci projektu Adopce na dálku
 • Aktivně spolupracujeme s letohadským sborem Cíkve českobratrské evangelické, několikrát do roka máme ekumenické bohoslužby
 • V roce 2008 zahájila činnost místní pobočka České křesťanské akademie, pořádáme řadu výchovně-vzdělávacích přednášek, besed, koncertů

Fotografie ze života farnosti

Historie a stavby

Historie fary Letohrad

Název „Letohrad“ nese naše město teprve od roku 1950, kdy byly k městečku Kyšperk připojeny obce Orlice, Kunčice a Červená (do r.1950 nazývaná Rotnek). Původní Kyšperk jako poměrně malé a mladé město svoji faru v 17. století ještě neměl a byl přifařen k Lukavici (ještě dříve k Orlici). Se vzrůstajícím sebevědomím města byla neexistence fary nahlížena jako zásadní nedostatek, a tak bylo se svolením nadřízených přikročeno k přenesení fary z Lukavice do Kyšperka, což se stalo o Božím Těle dne 15.6.1726. Potvrzovací Instrument o zřízení fary je datován 8.5.1727. V té době příslušely k faře Kyšperk obce Kyšperk, Orlice, Kunčice, Lukavice, Šedivec, Mistrovice a část Jankovic. (Rotnek a druhá část Jankovic příslušely k faře Písečná, později Hnátnice; od roku 1943 přísluší obě obce také k faře Kyšperk.) V roce 1680 byla hrabětem Hynkem Vitanovským postavena v sousedství zámku nová zámecká kaple, která byla již v roce 1725 povýšena biskupem na farní kostel. Rovněž farní dům (čp. 57 Václava Ullricha) byl zřízen výměnou s domem hraběte Jáchyma Harracha (čp.79) dne 29.8.1725. V době zřízení fary se v Kyšperku nacházely filiální kostely na Orlici (1711) a na Kunčicích (1685). Před zřízením fary v Kyšperku byl rozsah lukavické farnosti daleko větší.

Historická farní kronika

Stáhnout kroniku (178,4 MB; zip)

Do kroniky je také možné nahlédnout zde.

Chronologie duchovních správců farnosti Lukavice a Kyšperk

od roku:

1641Jan Bedřich Budějovský
1650Friedrich Wilhelm Glosiusfarář žamberský František Kaminko z řádu Tovaryšstva Ježíšova
1652Jiří František Koberský
1654Jan Václav František Javorskýodešel do Chocně
1656Jan Robert Radošovskýze Samkovic
1661Valentin Kořínskýřeholník, ze Žamberka
1661Kristofor VavřinecVeleba z Blížkovic z Moravy
1662Sauermanze Žamberka
1662Jan Daniel Berandoktor bohosloví z Domažlic
1666Řehoř František Molitoriuskandidát teologie
1667Václav Xaver Toman
1668farář V. Makarius
1679Tomáš Adalbert Heřmánek
1679Matěj Josef Antonín Fischerdokotr bohoslovíc
1684David Antonín Benedikt Štěpánskýz Ehrenbergu, obdržel děkanský titul a odešel za kanovníka do Hradce Králové
1690Adam František Trutnovský(v orlickém kostele pořídil kazatelnu, varhany, lavice a almaru v sakristii)
1725Josef Wiesnerz řádu minoritského
1725Josef Rzejkal(Stejskal ?)
1726Jan Ignác Mlejnek(za něho přenesena fara do Kyšperka), zemřel roku 1728 a je pohřben v Kyšperku
1728Matěj Zachariáš Hoffmannz Broumova. Zemřel roku 1754 a pohřben v Kyšperku
1750Antonín Jan Vyhnálekrodák ze Sobkovic. Zemřel 1772 a pohřben v Kyšperku
1772Josef Arnošt Hanus(*1716 v Kyšperku čp.46). Obdržel děkanský úřad a zemřel roku 1776
1776Jan Dlaskkaplan
1776František Hanussynovec J.A.Hanusa, raněn mrtvicí při kázání na Orlici roku 1812 a brzo potom zemřel
1812František de Paula Voříšek(*1784), rozený z Vamberka
1813Josef Ježek z Dobrušky (1776-1854 v Praze), švagr F.L.Heka přišel z Českých Petrovic, učený a vážený, obdržel děkanský titul
1843František de Paula Voříšekopět, přišel z Nekoře
1845Jan Schauerdříve kaplan, rozený 1809 ve Vysokém Mýtě, odešel na vlastní žádost, pro neshody s městským listovním, do Prahy
1845Antonín Buchtel(*1804 v Pastvinách, +1882 v Kyšperku), vikář, konsistorní rada, děkan, člen mnoha výtečných spolků církevních i jiných.
1882Václav Tejkl(*1836 v Bystrci, +1906 v Kyšperku), dříve kaplan v Nekoři, Kyšperku, farář v Těchoníně, velmi oblíben u lidu
1906Adolf Hubálek(*1871 v Lukavici čp.96, +1959 v Letohradě), již od 1900 jako kaplan, biskupský vikář
1940Karel Šrajbr(*1912 v Krchlebách u Čáslavi,+1981), od roku 1949 vězněn 7 roků bez příčiny
1949Jan Mokrý(*1923), od roku 1953 na 3 roky na vojnu, přešel do Jablonného nad Orlicí
1953Antonín Kubát(*1916), kaplan, přeložen do Králík
1959Jan Filip(*1911), profesor teologie, přešel do Kratonoh
1963Zdeněk Vrátnýkaplan, 1967 odešel do civilu
1965František Karel(1923-1971), politický vězeň, oblíben u lidu. Výrazně se zapsal do života farnosti, když v r. 1968 zavedl při bohoslužbách na Orlici zpívání nových rytmických písní s klavírem a s kytarami (varhany byly ve špatném stavu). Atmosféra při bohoslužbách se proměnila a přilákala hodně mladých. Přes veliký tlak minulého režimu byl kostel na Orlici nejvíce navštěvovaným kostelem v okrese. Na bohoslužby sem přijížděly autobusy lidí z celé republiky.
1971Petr Ducháček(*1916-1998), přišel z Písečné, politický vězeň
1972Josef Tajchl(*1935-2014), srdečný oblíbený kněz, v r. 1977 mu byl odňat „státní souhlas k duchovenské činnosti“ kvůli práci s mládeží
1977Petr Ducháček(*1916-1998), opět správcem farnosti, po infarktu odešel do důchodu, zemřel v Letohradě
1990Václav Vacek(*1946)

Kostely a církevní stavby ve farnosti

Kostel sv. Václava v Letohradě   Wikipedia
Foto interiéru kostela sv. Václava v Letohradě

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Letohrad-Orlice   Wikipedia
Foto kostela na Orlici

Kostel sv. Kateřiny Letohrad-Kunčice   Wikipedia
Foto kostela na Kunčicích

Kostel Nejsvětější Trojice v Letohradě-Červené   Wikipedia
Foto kostela v Červené

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Lukavici   Wikipedia
Foto kostela v Lukavici

Kostel sv. Jana a Pavla v Mistrovicích   Wikipedia
Foto kostela v Mistrovicích

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Šedivci   Wikipedia
Foto kostela v Šedivci

Kaple sv. Jana Nepomuckého Letohrad   Wikipedia
Foto kaple sv. Jana Nepomuckého
Autor: Ladislav Hauf

Akce


prosinec 2019
PoÚtStČtSoNe
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
TypNázev akceZačátek akce
Vánoční koncert15.12.2019 17:00
"Lucerničková" mše sv.24.12.2019 16:00
Česká mše vánoční J.J.Ryby 25.12.2019 09:30
Bohoslužba s hudebním doprovodem mládeže26.12.2019 09:30
Děti zpívají u jeslí26.12.2019 15:00
Corale 27.12.2019 16:30
Koncert Vánočního sboru z Kameničné29.12.2019 17:00
Poděkování za uplynulý rok31.12.2019 15:00

 Slavnosti, poutě, posvícení...     Přednášky     Koncerty, zpívání     Výstavy, vernisáže     Divadlo     Jiné...


Další akce v Letohradě najdete zde

Čtěte

Farní časopis Okénko

Farní časopis vychází od r. 1991. Převzaté texty doplňují aktuální informace z farnosti a vlastní redakční příspěvky.

Průvodce k životním událostem

Texty Václava Vacka objasňují význam a smysl křtu, svátosti smíření, eucharistie, svatby či pohřbu. Pochopení jejich podstaty nám pomáhá dobře je prožít a dát jim v našem životě své místo.

Průvodce liturgickými slavnostmi roku

Texty Václava Vacka nás vedou k porozumění liturgickým slavnostem, k přípravě na ně a jejich dobrému prožití.